Triage IT bundelt haar kennis op het gebied van IT Portfolio Management in een nieuwe methode. De Corporate Portfolio Management methode is opgesteld door project managers, consultants en portfolio managers met jaren ervaring in IT omgevingen.

CorporatePortfolioManagement

De methode beschrijft de processen, rollen, output en criteria die nodig zijn voor het opzetten van Portfolio Management over de drie domeinen die hierin onderkend worden. Deze domeinen zijn Idee, Project en Dienst Portfolio Management. Elk domein wordt op haar beurt weer tot in detail uitgewerkt.

Niet alleen wordt de methode beschreven, maar ook de implementatie van de methode is beschikbaar gesteld. Dit gaat gepaard met een assessment om de huidige stand van zaken voor uw bedrijf te bepalen en een business case voor het onderbouwen van eventuele verbeteringen in uw bedrijf.

De methode is vrijblijvend te downloaden en te gebruiken via een aparte CPM platform.

Waar? www.accolades.nl

Twitter? @AccoladesPuntNL