Test Learning Path

We zijn deze week gestart met een Back to Collage avond. Hierin hebben we aan de hand van een gekozen leerpad gezamenlijk gekozen voor het test automatiseren met python. Wat is het weer heerlijk om de corona-jas uit te trekken en in een groep te coderen!