Een avond met elkaar gespeeld met Cypress.io, een nieuwe automatiseringstool op het test-firmament. Eerst een Google-dag gehad met drie test specialisten om e.e.a. klaar te maken. Daarna een avond met iedereen die interesse heeft hierin.

Avond Cypress

Grote voordelen van de tool zijn al direct zichtbaar: snel installeren en snel uit de startblokken!
Dit kan nog wel eens een goed alternatief zijn in het bouwen van pipelines voor de DevOps groep….