Binnen de ICT zijn er grote veranderingen in de manier van ontwikkelen en het testen daarmee ook. Door verschuivingen naar scrum en zelfs DevOps verandert ook de kennis en vaardigheden van een tester. De vraag naar automatisch testen en het testen van het mobile platform komt steeds meer op. Hierdoor zien wij twee groepen testers ontstaan. De klassieke functionele testers en de agile technische testers. Als tester is het overigens niet zo dat...